AfinCare - Ekonomické služby s pridanou hodnotou  

Majte firemné financie pod kontrolou

Ako už vieme, len účtovníctvo vedené s odbornou starostlivosťou poskytuje dôležité informácie pre Vaše rozhodovanie. Informácie si však častokrát pre strategické rozhodovanie vyžadujú hlbšiu analýzu. Chce to mať k dispozícii tie správne nástroje a vedieť s nimi pracovať. Či už je to analytické členenie účtov, pre zistenie ziskovosti jednotlivých podnikových činností, alebo vytvorenie stredísk pre sledovanie nákladov rôznych skupín Vašich zamestnancov, premyslené nastavenie môže byť pre Vaše podnikanie viac než užitočné. Vieme dať informáciám formu akú potrebujete a byť Vašou predlženou rukou, ktorá otvára dvere správnych rozhodnutí.

Ponúkame:

Premyslené nastavenie

Či už je to analytické členenie účtov, pre zistenie ziskovosti jednotlivých podnikových činností, alebo vytvorenie stredísk pre sledovanie nákladov rôznych skupín Vašich zamestnancov.

Kontrolu a riadenie cah-flow

Budeme kontrolovať peňažné toky v spoločnosti, predovšetkým sledovanie úhrad pohľadávok a splatnosť záväzkov nad rámec bežného sledovania saldokonta.

Analýzy a kalkulácie

Vypracujeme rôzne analýzy a kalkulácie nad rámec bežnej kalkulácie výsledku hospodárenia.

Poistenie zodpovednosti

Za svoju prácu preberáme zodpovednosť a proti škodám sme poistení.

Firemné financie pod kontrolou? Kontaktujte nás.

Ak je Vaša odpoveď áno kontaktujte nás. Máme pre Vás pripravené rôzne nástroje, s ktorými kontrolu nad Vašimi financiami hravo zvládneme.


    Vaše osobné údaje budú spracované len za účelom spracovania Vašej požiadavky (v zmysle čl. 6 bod 1/b GDPR) a spätného informovania o jej vybavení. Osobné údaje budú zlikvidované do 30 dní po konečnom spracovaní Vašej požiadavky.