AfinCare - Ekonomické služby s pridanou hodnotou  

Daňový bonus

Od: afincare

Daňový bonus je forma daňového zvýhodnenia, na ktoré má daňovník nárok po splnení určitých zákonom stanovených podmienok. Od roku 2018 nám okrem daňového bonusu na dieťa nám zákon dáva možnosť uplatniť...

Čítať viac

Ročné zúčtovanie dane 2018

Od: afincare

Ročné zúčtovanie dane slúži na vysporiadanie daňovej povinnosti fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie. U zamestnancov nahrádza vysporiadanie daňovej povinnosti formou daňového priznania. Kto všetko môže požiadať o vykonanie ročného...

Čítať viac

Dobrovoľná registrácia pre DPH, áno či (radšej) nie?

Od: afincare

Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH  Dobrovoľná registrácia nie je viazaná na výšku dosiahnutého obratu a môže o ňu požiadať aj osoba, ktorá v čase registrácie neuskutočnila žiadne dodávky tovarov...

Čítať viac

Ako vyplatiť a zdaniť dividendy?

Od: afincare

Daň z podielu na zisku (dividenda) Od 1.1.2018 sa zmenilo zdaňovanie podielov na zisku (dividend). Dividendy vyplatené po roku 2018 sa zdaňujú nasledovne: – Dividendy vyplatené ako podiel na...

Čítať viac

Registrácia pre DPH

Od: afincare

Registáciu platiteľa dane upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorśích predpisov. Registrovaní platitelia dane sú povinný platiť daň z uskutočnených dodávok tovarov a...

Čítať viac

Musím podať daňové priznanie za rok 2018?

Od: afincare

  Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak: Za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane. Pre rok 2018 je táto...

Čítať viac