AfinCare - Ekonomické služby s pridanou hodnotou  

Účtovníctvo, daňová evidencia a paušálne výdavky

Od: afincare

Povinnosť viesť účtovníctvo ukladá zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  právnickým, zahraničným ako aj fyzickým osobám. Často sa stretávame s otázkou či máme ako osoba či už právnická alebo fyzická povinnosť...

Čítať viac