AfinCare - Ekonomické služby s pridanou hodnotou  

Sociálny fond

Od: afincare

Tvorbu a čerpanie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Možnosti tvorby a čerpania sociálneho fondu významnou mierou ovplyvňujú sociálnu politiku zamestnávateľa vo...

Čítať viac

Cestovné náhrady

Od: afincare

Poskytovanie cestovných náhrad upravuje zákon 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Zákon upravuje poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách, pri dočasnom pridelení na...

Čítať viac